Met de Regiotaxi kunt u reizen binnen de regio West-Friesland en tot maximaal vier zones daarbuiten.
De plaats waar u instapt of uitstapt, moet een adres zijn binnen één van de West-Friese gemeenten.

  • Een Rit mag niet langer zijn dan 25 kilometer vanaf uw huisadres
  • De Regiotaxi rijdt 7 dagen in de week van 07.00 tot 24.00 uur.
  • Op 1ste en 2de kerstdag en op 31 december rijdt de Regiotaxi tot 22.00 uur.

Valys

  • Voor ritten die langer zijn dan 25 kilometer, kunnen mensen gebruik maken van Valys wanneer zij een mobiliteitsbeperking beperking hebben én in het bezit zijn van een: Rolstoel en/of scootmobiel, een gemeentelijke invalideparkeerkaart, een Wmo-vervoerspas of OV-begeleiderskaart.
  • Meer informatie over Valys vindt u op www.valys.nl of telefonisch via 0900-9630.
  • Het Wmo- of Zorgloket kan u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier van een Valys-pas.


> Bekijk kaart Vervoersgebied Regiotaxi West-Friesland