Home

Lees voor

Klik op het pijltje om het voorlezen te starten.


Waarheen kunt u reizen?

Met Regiotaxi kunt u reizen binnen de regio West-Friesland en tot maximaal vier zones daarbuiten.
De plaats waar u instapt of uitstapt, moet een adres zijn binnen één van de West-Friese gemeenten.

  • Een rit mag niet langer zijn dan 6 zones.

  • De Regiotaxi rijdt 7 dagen in de week van 6.00 tot 24.00 uur.

  • Op 1ste en 2de kerstdag en op 31 december rijdt de Regiotaxi tot 22.00 uur.


Valys

Voor ritten die langer zijn dan 5 zones, kunnen mensen met een mobiliteitsbeperking gebruik maken van Valys.

  • Een rit met een lengte van 6 zones kunt u zowel bij Valys als Regiotaxi West-Friesland reserveren.

  • Meer informatie over Valys vindt u op www.valys.nl of telefonisch via 0900-9630.

  • Het Wmo- of Zorgloket kan u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier van een Valys-pas.


Bekijk kaart Vervoergebied Regiotaxi West-Friesland